VOETBALVERENIGING ZWARTEWAAL
 
 
De vereniging van en voor ons allemaal!


 
Inmiddels al weer 40 jaar staat voetbalvereniging Zwartewaal garant voor sportiviteit, ontspanning en gezelligheid. Voor alle jeugd en senioren kan voetbalvereniging Zwartewaal bieden wat u van een voetbalverenging mag verwachten. Kleinschalig van opzet met een duidelijke visie. Een club die zich terdege bewust is van zijn maatschappelijke rol. Speerpunten in onze organisatie zijn, naast sportieve prestaties, een betrokken sociale gedragscode, een volle activiteitenagenda en een beschermd jeugdbeleid.
Representatief voetbal, gezelligheid en ontspanning gaan hand in hand binnen onze vereniging. Vele vrijwilligers zetten zich dagelijks in om leden, sponsoren en bezoekers een vertrouwde en ontspannende thuishaven te bieden.
Kortom, u bent van harte welkom bij voetbalvereniging Zwartewaal.

 
 
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website: 
 
 
of u kunt contact opnemen met de secretaris van de vereniging, de heer Rob Kroon, telefoon: 0181-662982.

Een keer meetrainen? Dit is vanaf 5 jaar al mogelijk! Informatie over avonden en tijden is verkrijgbaar op de vereniging of via de website (telefoonnummers van de trainers staan per team vermeld).