De gemeente Brielle heeft een initiatief gestart in het kader van het bevorderen van de sociale samenhang binnen de Brielse gemeenschap namelijk het buitenschoolsprogramma voor basisschoolkinderen. Sinds 2010 mogen ook sportverenigingen hieraan meedoen, zowel met speciaal, als regulier aanbod. Enkele verenigingen die u op het sportweb kunt vinden werken hier ook aan mee.
 
Het doel van het Buitenschools Programma is de kinderen bekend te maken met en gebruik te laten maken van de Brielse voorzieningen. Kinderen vanuit de verschillende scholen leren elkaar kennen en gaan met elkaar om. 
 
Het buitenschoolsprogramma jeugd hoopt zo een bijdrage te leveren aan de actieve deelname van kinderen in de maatschappij.
Een bijdrage aan een goede sociale omgang en begrip voor elkaar.
 
In het kader van het buitenschoolsprogramma jeugd is er een speciaal rooster ontwikkeld met activiteiten gericht op sport,
cultuur en maatschappij.
 
Meer informatie over het buitenschoolsprogramma:   
 
Wilt u op de hoogte blijven over het Buitenschoolsprogramma meldt u zich dan aan op onderstaand emailadres: aanmeldenbp@kunstencultuurbrielle.nl